Kod:
Login:
Hasło:

  Nie pamiętasz hasła?

*System serwisowy IVR, CRM iSerwis, RMA został zrealizowany w ramach Projektu pt. "Outsourcing aplikacji B2B w oparciu o centrum przetwarzania danych DATA CENTER" który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.

*Rozbudowa systemu serwisowego iSerwis oraz RMA została zrealizowana w ramach Projektu pt. "Przyszłość wirtualizacji: czyli usługi B2B realizowane w GaMP DATA CENTER", który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.